Online intervisie methode Anders Denken

Meer dan ooit is het voor organisaties belangrijk om flexibel en adaptief te zijn. Dat vraagt om snellere methodes om te leren van de praktijk. Intervisie is zo'n methode. Waarmee deelnemers met een frisse blik naar een casus kijken. In de praktijk blijkt echter dat het organiseren en faciliteren van deze sessies een uitdaging kan zijn. Daarom hebben we intervisie praktisch gemaakt met onze online intervisiemethode ‘Anders Denken’.

2 zelf ingebrachte casussen, 2 teams en 2 casushouders. De methode Anders Denken is gestructureerd, gaat de diepte in en biedt deelnemers nieuwe perspectieven. Niet het beste compromis, maar de beste oplossing is het doel. Het is eenvoudig, prikkelend en uitnodigend maar geeft geen ruimte voor afdwalingen. 

De kracht van online

Omdat deelnemers online aanwezig en dus letterlijk in beeld zijn, worden zij gestimuleerd om op directe en actieve wijze hun steentje bij te dragen. Dit vergroot en verstevigt het interne netwerk van de organisatie en verlaagt de drempel om samen te werken. Teams die op afstand werken leren elkaar beter kennen en bereiken op efficiëntere wijze gezamenlijke doelstellingen.

 

Wat levert het op?

  • Een vaste methode die heldere richtlijnen en handvatten geeft voor intervisie
  • Geen afdwalingen, wel structuur
  • Met plezier intervisie doorlopen, open, eerlijk en veilig
  • Bouw aan een innovatieve, lerende werkcultuur
  • Toekomstbestendige oplossingen voor terugkerende vraagstukken
  • Sneller en doeltreffender intervisie organiseren en doen
  • Een vergroot en verstevigt intern netwerk

Doelgroep

Geschikt voor ieder niveau medewerker of leidinggevende. Evaluatie van een project, een werkproces, klantcase of een fictieve case? Alles kan. Zowel in vaste teams als in gemixte groepen afhankelijk van de doelstelling.

Locatie en investering

  • De tool kan je inzetten vanaf € 32,50 per deelnemer.
  • Koop je groot in als organisatie, dan krijg je een whitelabel omgeving (met je eigen logo).

De tool werkt online. Je kunt ervoor kiezen of je de intervisie op afstand wil houden of fysiek bij elkaar.

Nieuwsgierig naar wie wij zijn? Zo werken we met onze klanten samen:

HR-team Ymere

Een sterk team!

Ondanks de stevige positie die het HR-team van Ymere al in had genomen binnen de Management Teams van de in de metropoolregio Amsterdam opererende woningcorporatie, ontstond er bij de adviseurs toch de wens om een vervolgstap te maken. Eén die ervoor zou zorgen dat de impact van HR op de business nog verder zou vergroten. Om dat te bereiken doorliep het team een Businesspartner trainingsprogramma.

Zelfverzekerd, proactief en met de juiste vakkennis. Het HR-team van Ymere heeft zich ontwikkeld tot HR-businesspartners. En dat wordt gemerkt.

Eindelijk een gemeenschappelijke taal

Over het ontwikkeltraject van Zadkine

In eerste instantie zouden alleen de HR-adviseurs van Zadkine een ontwikkelprogramma doorlopen. Om leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen en eigen impact te vergroten. Het beviel echter zo goed, dat nu ook het hele management eraan moet geloven. Het resultaat? Volgens Jamila Eddini, HR-directeur bij Zadkine, dat er eindelijk een gemeenschappelijke taal wordt gesproken.

"Ik wilde dat het aangeboden programma zodanig was ingericht, dat wij het konden inpassen in wat wij voor ogen hadden. Veel klassieke bureaus gaan ook op een heel klassieke manier dat traject in, waarbij elke stap van het programma vaststaat. Bij het Ontwikkelhuis vond ik maatwerk, een team dat ons ook inspraak gaf tijdens de ontwikkeling van het programma."